КУПУВАЈТЕ ПО КАТЕГОРИИ
Наши продавници
Клуб 5*
0
0,00 ден.
Losd fsdf sd
Нема производи во вашата кошничка.

Гаранција

За душеците ДОРМЕО производителот дава гаранција на јадрото на душекот. Гарантниот рок зависи од видот на душекот:

  • Душекот iMemory Silver има 15 години гаранција на јадрото;
  • Душекот Комфорт има 12 години гаранција на јадрото;
  • Душекот Мемори 2+12 има 15 години гаранција на јадрото;
  • Душекот дормео Рол ап има 1 година гаранција.

Производителот гарантира дека во гарантниот рок душекот ќе го зачува обликот на јадрото.

Производителот гарантира дека во гарантниот рок на свој трошок ќе направи замена на производот, ако има некои недостатоци.

Рокот за решавање на рекламацијата е 30 работни дена.

Гаранцијата важи од денот на купување на производот.

Гаранцијата не важи:

  • Доколку утврдиме дека купувачот не ракувал правилно со производот.
  • Ако купувачот не приложи фискална сметка и заверен гарантен лист со печат на продавачот.